KULLANIM KOŞULLARI

Bu sitenin sahibi, yönetilmesi ve işletilmesi, Damla Bale’a aittir. Kullanıcı, bu siteye erişim ile aşağıda belirtili tüm kuralları kabul eder. Bu sitede kullanılan malzemeler ulusal ve uluslararası telif hakları ile marka ve ticaret kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemenin değiştirilmesine, kopyalanmasına, çoğaltılmasına, yeniden yayımlanmasına, başka bir bilgisayara yüklenmesine, postalanmasına, iletim ve dağıtılmasına izin verilmez. Ancak, telif hakları ve diğer mülkiyet belirten duyurular olduğu gibi bırakılmak kaydıyla, kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçları için bu siteden malzeme indirilebilir.

Kullanıcı; Damla Bale sitesi üzerinden, elektronik yolla mesaj postaladığında, dosya gönderdiğinde, veri girdiğinde ya da başka herhangi bir iletişim biçimini kullandığında, Damla Bale’a, telif hakkı ödemeksizin, kalıcı ve münhasır olmayan, bir lisans verdiğini kabul eder. Bu lisans kapsamında Damla Bale: Her tür iletişimi kullanmak, kopyalamak, başkasına lisanslamak, uyarlamak, iletmek, kamuya açmak ya da sunmak ve; Yukarıda tarif edilen iletişim haklarını serbestçe ve hiçbir kısıt olmaksızın kullanmak üzere üçüncü şahıslara lisanslamak hakkına sahip olur.

Sorumluluğun reddi: Kullanıcı işbu siteye giriş yapmak ve kullanmakla sitenin içeriği ile ilgili kullanımdan doğacak riskleri üstlendiğini kabul eder. Damla Bale, sitenin içeriğinin doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar kusur ve bozuklulukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir beyan ve teminat vermemektedir.

Sitenin Kullanımı, Üçüncü Kişilerin web sitelerine Verilen Linkler : Damla Bale, üçüncü sahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Damla Bale ana ya da bağlı şirketleri ve/veya bunlarla ilişkili firmalar, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Bu site ve üçüncü şahıs sitelerindeki malzemeler ‘olduğu gibi’ sağlanmaktadır ve bu sitelerin içeriğinin doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar kusur ve bozuklulukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunulmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir beyan ve teminat verilmemektedir. Kullanıcı, bu hizmeti kullanmakla, gerekli bakım, tamirat ya da düzeltme masraflarının tümünü üstlenmeyi baştan kabul etmiş sayılır.

İşbu web sitesinin bazı bölümlerini kullanmak için web sitesine kayıt ve üye olmak talep edilebilir. Bu halde kayıt ve üyelik için kullanıcıdan istenen bilgilerin veya verilen kayıt ve üye formunda istenen bilgilerin doğru, inanılır, güvenilir ve tam olarak verilmesi ve bu bilgilerin zamanında güncellenmesi gerekmektedir. Damla Bale, verilen bilgilerin doğruluğu, inandırıcılığı, güvenirliği ve güncelliği hakkında kuşkulanmak için makul nedenlere sahip olduğunda kullanıcının web sitesini kullanımını ve web sitesine erişimini askıya alabilir veya tamamen engelleyebilir. Damla Bale, yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamiyle ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar.

Damla Bale sitesinde yayınlanan her türlü kullanıcı mesajları, yayınlar ve benzeri eklemeler ilgili kişinin kendi görüşlerini yansıtmakta olup, Damla Bale bu tür görüş ve fikirlerden sorumlu olmadığı gibi işbu web sitesiyle ilgili hiç bir şikâyeti araştırmak ve sonuçlandırmakla da yükümlü değildir.

Sorumluluğun Sınırlanması: Damla Bale, ana ya da bağlı firmaları ya da ilişkili diğer firmaları, ihmal da dahil olmak üzere, ancak bununla sınırlanmamak kaydıyla, hiçbir koşulda, bu sitenin malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan ya da dolaylı sonuçların yol açabileceği zarardan sorumlu değildir.

Kullanıcı, siteyi kullanmakla, başka herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı Damla Bale’nin sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılır.

Kullanıcı, Damla Bale’yi, kayıp ve zararların meydana geleceğini veya gelebilecek olma ihtimalini bilmesi veya bilmesinin gerekmesi veya bilebilecek olması halinde dahi sorumlu tutmayacağını kabul eder. Damla Bale, hiç bir şart ve koşul altında, kullanıcı şifre ve hesap bilgilerinin korunmasındaki ihmalinden dolayı meydana gelebilecek hiç bir zarar ve ziyandan sorumlu değildir.

Sınai Mülkiyet Hakları: İşbu sitede yayınlanan veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen ve burada sayılanlarla sınırlı olmamakla beraber; bütün metin, yazı, makale, fotoğraf, görüntü, resim, ses klibi, video, yazılım programı, bilgisayar kodu, toplu halde, işbu web sitesi içeriği, Damla Bale’a, ve/veya ona lisans veren veya içerik sağlamaya yetkili kılınan taraflara ait olup, Türk ve yabancı fikri mülkiyet kanunu ve diğer ilgili kanunların koruması altındadır. Buna ek olarak işbu web sitesi içeriği işleme ve derleme eserlerle ilgili Türk ve yabancı telif hakları kanunu tarafından da korunmaktadır. Kullanıcı, web sitesindeki veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen içerikle ilgili telif hakları hususunda ilgili ek bildirim, ihtar ve kısıtlamalara da uymak zorundadır.

Damla Bale ve Gizlilik Hakları: Damla Bale, gizlilik hakları uyarınca, aşağıda belirtilen şu ilkelere uyar: Kullanıcıyı kişisel olarak tanımlayan bilgi (“Kişisel Bilgi”) gerektiğinde bunun açıkca sorulması gerekmektedir. Örneğin, eğer Damla Bale ana sayfasını kişiselleştirilmek istenirse, Damla Bale kullanıcı adını ve elektronik posta adresini sorabilir, diğer taraftan, bir yarışma ya da bir promosyon kapsamında kullanıcı Kişisel Bilgi’leri istenebilir. Damla Bale ana sayfası işletilirken kullanıcı Kişisel Bilgileri kullanılabilir ve Damla Bale’nin yeni özellikleri, hizmetleri ya da ürünleri hakkında kullanıcıya zaman zaman bilgi gönderilebilir.

Kullanıcı bilgisayarının Web tarayıcı yazılımının (browser) dosyalarının içine ‘cookie’ adında bir metin dosyası yerleştirilebilir. Cookie’nin kendisi, kullanıcı hakkında Kişisel Bilgi içermese de, Site’nin tarafınızdan nasıl kullanıldığı hakkında bilgilerle, Site’ye bilerek ve özellikle verilen bilgilerin, Site tarafından ilişkilendirilmesini olanaklı kılar. Eğer işbu sitenin bu ilkelere uymadığı düşünülürse, [email protected] adresinden elektronik posta ile erişilmesi mümkündür.

Fesih: Damla Bale herhangi bir zamanda ve hiç bir uyarı ve ihtara gerek olmaksızın uygun gördüğü takdirde ve hiç bir gerekçe göstermeden kullanıcının web sitesine erişimini engelleyebilir. Fesih durumunda, kullanıcının forum alanlarına erişme yetkisi ortadan kalkar ve forum alanlarından bilgisayarına indirdiği malzemelerle ilgili kullanıcıya getirilen kısıtlamalar ve bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması devam eder.

Bu anlaşma, T.C. kanunlarına göre yürütülür. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesinin geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz olduğu koşullarda söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılmış sayılır ve anlaşma geriye kalan maddelerle geçerliliğini korur.