PİYANO BÖLÜMÜ

Okulumuz müzik bölümü öğrencileri eğitimlerinin sonunda MEB onaylı diploma almaya hak kazanır ve eğitmenlik hakkı elde ederler. Aynı zamanda uluslararası akademilerin müzik sınavlarına da katılan öğrencilerimiz uygulamalı ve teorik dersler sayesinde doğru ve tüm dünyada geçerli bir müzik eğitimi almaktadırlar.

NEDEN PİYANO?

Erken yaşta edinilen olumlu müzikal deneyimler çocukların fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimleri için oldukça önemlidir.

Tüm müzikal aktiviteler arasında piyanonun ise diğerlerinden daha özel bir yeri vardır. Araştırmalar piyanonun klavye yapısının beynimizin işleyiş biçimine çok benzer olduğunu ve piyano çalmanın beynin iki lobunu da çalıştırdığından beynimizin kapasitesini arttırdığını göstermektedir.

Piyano eğitimi, içinde hem sanat hem de matematik olan eşsiz bir eğitimdir. Bu eğitimi alan çocukların özellikle fen ve matematik alanlarında olmak üzere okul başarılarında çok ciddi bir artış gözlemlenmektedir. Derslerde yapılan parmak egzersizleri çocuğun el ve göz koordinasyonunu, çalınan parçalar ise çocuğun konsantrasyonunu, odaklanmasını, dikkat süresini ve hafızasını geliştirmektedir.